• Greetings, Devil Dog! Welcome to the Call of Duty Forums. It looks like you're looking forward to Call of Duty: Modern Warfare II, but haven't created an account yet. Why not take a minute to register for your own free account now? As a member you get free access to all of our forums and posts plus the ability to post your own messages, communicate directly with other members and much more.

Multi UN:BROKEN rekrutuje!

Lubuski

Recruit
UN:BROKEN postało po to, aby z okazji wypuszczenia Modern Warfare II oraz Warzone 2.0 stworzyć świetną społeczność.

Mam w planach rozwinąć ten projekt i w przyszłości brać udział w wydarzeniach, które pozwolą nam na osiągnięcie chociażby małego rozgłosu wśród społeczności CoD.

Co oferujemy?
Z okazji, że grupa powstaje, każdy będzie mógł przyczynić się do tworzenia tej społeczności i dodać swoją cegiełkę. Potrzebuję kadry do zarządzania mediami, dlatego możesz być częścią moderacji.
Po osiągnięciu odpowiedniego limitu osób i umiejętności, zaczniemy ekspansję na scenach esportu w Polsce.

Co oczekujemy?
Posiadania Discord
+18
Aspiracja do osiągnięcia wyznaczonych celów
Kultura osobista.

Jeżeli jesteś zainteresowany wejdź na discora: DISCORDUN:BROKEN was here to create a great community on the occasion of the release of Modern Warfare II and Warzone 2.0.

I plan to develop this project and in the future take part in events that will allow us to achieve even little publicity among the CoD community.

What we offer?
On the occasion of the formation of the group, everyone will be able to contribute to the creation of this community and add their own contribution. I need media management staff, so you can be part of moderation.
After reaching the appropriate limit of people and skills, we will begin our expansion on the esports stages in Poland.

What are we expecting?
Owning a Discord
+18
Aspiration to achieve the set goals
Personal culture.


If you are interested, go to discora: DISCORD
 


Similar threads

Like CODForums!

Advertisements

Top